Ympkvistar

Ympkvistarnas anskaffning:

Ympkvistar kan köpas från olika plantskolor, dessa bör då beställas på vintern och förvaras av plantskolan för senare leverans. Den som har någon bekant som har fruktträd kan skaffa några från denne. Viktigt är att kvistarna kommer från ett friskt träd. Bra ympkvistar bör bestå av minst fyra knoppar! Bästa skotten kommer ifrån den senaste sommarens årsskott. Skotten bör vara väl mogna och tas på solsidan eller toppen av trädet.

Förvaring av ympkvistar:

Ympkvistar kan förvaras i kylskåpet, om dessa är väl förpackade i t.ex aluminumfolie. Det är viktigt att kvistarna förvaras så de inte torkar! Förvaring i frysbox är olämpligt på grund av att det är för kallt! Vid förvaring, glöm ej att märka vilken sort kvistarna kommer ifrån. Om kvistarna har torkat, d.vs. legat för varmt några dagar kan dessa i regel livas upp genom att ligga i vatten någon dag.