Ympningsmetoder

Nedskärning av träden:

De träd, som ska ympas längre fram under våren, bör helst skäras ned redan under senvintern. Vid denna tid har inte savströmmen kommit igång. Näringen från de nedre partierna kan då istället senare utnyttjas och komma ymparna till godo. Nedskärningen ska inte göras för hårt. Välj att göra en lätt beskärning av trädet och försök att sätta ymparna i de yttre partiet av kronan. När man skär ner träden för ympning bör så mycket lämnas kvar, så att en renskärning av grenen kan göras vid själva ymptillfället. Den på senvintern avsågade grenen kortas in ca. tio cm. vid ymptillfället.

Nedskuret och ympat träd.

Avsågning av en grövre gren bör göras i särskild ordning (1-3) för att förhindra fläkning.

Grenen sågas av vid den svarta linjen, så att grenkragen lämnas oskadd.


Vinter och tidig vårförädling

I södra sverige kan ympningen börja redan i februari. Vid denna tid och i mars till april kan man använda skarvymp, hakymp, läggymp, triangulering eller klyvymp.