Ymparnas skötsel

Första sommaren:

I mitten av högsommaren kan bindbasten tas bort, se även till att de skott som växer på grundstammen närmast ymparna pinceteras, nyps av ovanför sjätte bladet, detta för att växkraften ska gå till ympen. Se även till att ympvaxet skyddar bra.

 

Beskärning följande år:

Beskärningen de följande åren bör i första hand ge ympen en god tillväxt och utseende. Skär alltid över en utåtriktad knopp! Detta för att ge trädet en öppen krona. Sitter det två ympar i grenen får bara en utvecklas, den andra kan klippas bort efter ett par år.